dimarts, 1 de novembre de 2016

LES BENAURANCES

Un bonic text de la paraula de Jesús, Nostre Senyor, 
LES BENAURANCES
Un missatge molt actual en la nostra societat, en el nostre entorn.Aquestes són les benaurances que trobem a l'Evangeli segons Mateu 5, 3 - 12

* Feliços els pobres en l'esperit, perquè d'ells és el Regne del Cel.

* Feliços els humils, perquè posseiran la terra.
* Feliços els qui ploren, perquè seran consolats.
* Feliços els qui tenen fam i set de justícia, perquè seran saciats.
* Feliços els compassius, perquè seran compadits.
* Feliços els nets de cor, perquè veuran Déu.
* Feliços els qui s'esforcen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu.
* Feliços els perseguits a causa de la justícia, perquè d'ells és el Regne del Cel.
* Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran i us perseguiran i malparlaran falsament de vosaltres.
Estigueu alegres i contents, perquè la vostra recompensa és valuosa en el cel, ja que de la mateixa manera van perseguir els profetes que us han precedit.